Provoking Meaning In Telugu। తెలుగులో ప్రొవొకింగ్ అర్థం ఏమిటి?

Provoking Meaning In Telugu: మిత్రులారా, ఈ రోజు మనం ఈ “ఆర్టికల్” ద్వారా ఒక ఆంగ్ల పదం (Provoking) యొక్క తెలుగు అర్థాన్ని తెలియజేస్తాము.

మేము మీకు ఈ (Word) యొక్క అర్థాన్ని మాత్రమే చెప్పకుండా, ఈ పదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాము మరియు దీనితో పాటు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలియజేస్తాము.

మీరు ఈ కథనాన్ని ఇష్టపడతారని మరియు (Meaning Of Provoking) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

Provoking Meaning in Telugu | ప్రొవొకింగ్ తెలుగు అర్ధం

తెలుగులో ప్రొవొకింగ్ అనే పదానికి అర్థం(Provoking Meaning in Telugu) ఉంది: రెచ్చగొడుతోంది

Pronunciation Of Provoking | ప్రొవొకింగ్ యొక్క ఉచ్చారణ

Pronunciation of ‘Provoking’ In Telugu: (ప్రొవొకింగ్)

Other Telugu Meaning Of Provoking | ప్రొవొకింగ్ యొక్క ఇతర హిందీ అర్థం

  • కోపంతో
  • అధ్యక్షుడు
  • ఒక పాత్ర
  • విచారించదగినది
  • టీజర్
  • కోపంతో
  • చిరాకు

Synonyms & Antonyms of Provoking In Telugu

విద్యార్థుల అధ్యయన జీవితంలో ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మరియు అది వారి (Weak Vocabulary) లేదా వారి పేలవమైన పదజాలం. దీంతో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

పరీక్షల్లో చాలా సార్లు మీరు ఈ పదానికి (Synonyms) లేదా (Antonyms) పేరు పెట్టమని అడిగారు మరియు మీ వద్ద సమాధానం లేనందున మీరు మీ మార్కులను కోల్పోతారు.

అందుకే మీరు ప్రతి పదం (Synonyms) మరియు (Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సలహా.

కాబట్టి నేటి పదం “Provoking” (Synonyms) మరియు (Antonyms) తెలుసుకుందాం.

Synonyms of Provoking in English | తెలుగులో ప్రొవొకింగ్ అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

  • Agitating
  • Agitative

మిత్రులారా, పర్యాయపదాల(Synonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని పర్యాయపద(Synonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు పర్యాయపద (Synonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి పర్యాయపదాలను(Synonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Antonyms of Provoking in English | తెలుగులో ప్రొవొకింగ్ యొక్క వ్యతిరేక పదాలు

  • NA

మిత్రులారా, వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు వ్యతిరేకపదము (Antonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Example Sentences of Provoking In Telugu | తెలుగులో ప్రొవొకింగ్ యొక్క ఉదాహరణ వాక్యాలు

English SentencesTelugu Sentences
It is very provoking of her to be so late.ఆమె ఇంత ఆలస్యం చేయడం చాలా రెచ్చగొడుతోంది.
The hospital staff wouldn’t thank him for provoking another.మరొకరిని రెచ్చగొట్టినందుకు ఆసుపత్రి సిబ్బంది అతనికి కృతజ్ఞతలు చెప్పరు.
Politicians enjoy an easy ride by provoking crime fear and talking tough about punishment.రాజకీయ నాయకులు నేర భయాన్ని రెచ్చగొట్టడం మరియు శిక్ష గురించి కఠినంగా మాట్లాడటం ద్వారా సులభమైన ప్రయాణాన్ని ఆనందిస్తారు.
They received sentences of four to 13 years, provoking Western condemnation.వారు పాశ్చాత్య ఖండనను రేకెత్తిస్తూ నాలుగు నుండి 13 సంవత్సరాల వరకు శిక్షలు పొందారు.
But critics say the police seem intent on provoking a violent reaction.అయితే పోలీసులు హింసాత్మక ప్రతిచర్యను రెచ్చగొట్టే ఉద్దేశ్యంతో ఉన్నారని విమర్శకులు అంటున్నారు.
It has already caused a sensation-stopping traffic and provoking a storm of protests.ఇది ఇప్పటికే సంచలనం-ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది మరియు నిరసనల తుఫానును రేకెత్తించింది.
But yes, it is still fun, thought provoking, stimulating, exciting and fast moving.కానీ అవును, ఇది ఇప్పటికీ సరదాగా, ఆలోచన రేకెత్తించే, ఉత్తేజపరిచే, ఉత్తేజకరమైన మరియు వేగంగా కదిలే.
For one moment he hesitated, provoking her to give in to the gentle malice which settled inside her.ఒక్క క్షణం సంకోచించి, ఆమెలో స్థిరపడిన సున్నితమైన ద్వేషానికి లొంగిపోయేలా రెచ్చగొట్టాడు.
Occasionally he slowed to a near halt, provoking Eng to push him to keep choreographing and to perform adequately.అప్పుడప్పుడు అతను దాదాపుగా ఆగిపోయేంత వరకు నెమ్మదించాడు, కొరియోగ్రఫీని కొనసాగించడానికి మరియు తగినంతగా ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి అతన్ని నెట్టడానికి Engని రెచ్చగొట్టాడు.
But they do enjoy provoking a reaction from adults and being the centre of attention.కానీ వారు పెద్దల నుండి ప్రతిచర్యను రేకెత్తించడం మరియు దృష్టి కేంద్రంగా ఉండటం ఆనందిస్తారు.
It is indeed for Mrs. Jennings; how provoking.ఇది నిజానికి శ్రీమతి జెన్నింగ్స్ కోసం; ఎంత రెచ్చగొడుతోంది.
These are thought-provoking questions.ఇవి ఆలోచింపజేసే ప్రశ్నలు.
Perhaps I was too saucy and provoking.బహుశా నేను చాలా ఉల్లాసంగా మరియు రెచ్చగొట్టేవాడిని.
The remarks are meaningful and thought – provoking.వ్యాఖ్యలు అర్థవంతంగా, ఆలోచింపజేసేవిగా ఉన్నాయి.
He could not give up his ideal of provoking a quarrel.కలహాన్ని రెచ్చగొట్టే తన ఆదర్శాన్ని వదులుకోలేకపోయాడు.

మిత్రులారా, ఉదాహరణలు(Examples) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

పరీక్షలో చాలాసార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒక పదానికి అర్థం(Meaning), దాని పర్యాయపదాలు(Synonyms) మరియు దాని వ్యతిరేక పదాల(Antonyms) గురించి అడుగుతారు, కానీ దానితో పాటు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు(Examples) ఇవ్వమని కూడా అడుగుతారు.

తెలుగులో, మీరు ఏదైనా పదాన్ని చాలా సులభంగా ఉదాహరణగా చేయవచ్చు మరియు అలా చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఆంగ్లంలో ఇది జరగదు మరియు ఇందులో మీరు ఉదాహరణలను (Examples) గుర్తుంచుకోవాలి.

కాబట్టి మీరు ప్రతి పదం యొక్క ఉదాహరణలను గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Verdict

ఈ వ్యాసంలో, మీరు (Provoking Meaning In Telugu) గురించి, అలాగే ప్రొవొకింగ్ మరియు యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం గురించి చదివారు its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Provoking.

ఈ కథనం (Meaning Of Provoking In Telugu) గురించి దాని వినియోగాన్ని వివరించడానికి ఉదాహరణ వాక్యాలతో ఉపయోగకరమైన వివరణను అందిస్తుంది.

మీకు ఈ కథనం ఉపయోగకరంగా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

మీకు ఈ కథనం(Provoking Meaning In Telugu) ఉపయోగకరంగా ఉంటే, దాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

ధన్యవాదాలు. నేర్చుకుంటూ ఉండండి!

Frequently Asked Questions

What is the meaning of Provoking in Telugu?

The meaning of Provoking in Telugu is రెచ్చగొడుతోంది.

What are the synonyms of Provoking?

The synonyms of Provoking are: Agitating, Agitative, etc.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:

Crush Meaning In TeluguIntrovert Meaning In Telugu
Loyal Meaning In TeluguPossessive Meaning In Telugu
Regret Meaning In TeluguAnnoying Meaning In Telugu
Attitude Meaning In TeluguConcern Meaning In Telugu
Nephew Meaning In TeluguObsessed Meaning In Telugu
What Meaning In TeluguCousin Meaning In Telugu
Deserve Meaning In TeluguProsperity Meaning In Telugu
Provoke Meaning In Telugu

Leave a Comment

You cannot copy content of this page