Patience Meaning In Telugu । తెలుగులో పేషన్స్ అర్థం ఏమిటి?

Patience Meaning In Telugu: మిత్రులారా, ఈ రోజు మనం ఈ “ఆర్టికల్” ద్వారా ఒక ఆంగ్ల పదం (Patience) యొక్క తెలుగు అర్థాన్ని తెలియజేస్తాము.

మేము మీకు ఈ (Word) యొక్క అర్థాన్ని మాత్రమే చెప్పకుండా, ఈ పదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాము మరియు దీనితో పాటు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలియజేస్తాము.

మీరు ఈ కథనాన్ని ఇష్టపడతారని మరియు (Meaning Of Patience) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

Patience Meaning in Telugu | పేషన్స్ తెలుగు అర్ధం

తెలుగులో పేషన్స్ అనే పదానికి అర్థం (Patience Meaning in Telugu) ఉంది: సహనం

Pronunciation Of Patience | పేషన్స్ యొక్క ఉచ్చారణ

Pronunciation of ‘Patience’ In Telugu: (పేషన్స్)

Other Telugu Meaning Of Patience | పేషన్స్ యొక్క ఇతర హిందీ అర్థం

 • సహనం
 • శాంతి
 • నిరంతర ప్రోత్సాహం
 • సహనం యొక్క సరిహద్దు
 • ఒకటి మేక రకం
 • సర్వశక్తి
 • సహనం
 • క్షమాపణ
 • ఓర్పు
 • సహా
 • క్షమించండి

Synonyms & Antonyms of Patience In Telugu

విద్యార్థుల అధ్యయన జీవితంలో ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మరియు అది వారి (Weak Vocabulary) లేదా వారి పేలవమైన పదజాలం. దీంతో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

పరీక్షల్లో చాలా సార్లు మీరు ఈ పదానికి (Synonyms) లేదా (Antonyms) పేరు పెట్టమని అడిగారు మరియు మీ వద్ద సమాధానం లేనందున మీరు మీ మార్కులను కోల్పోతారు.

అందుకే మీరు ప్రతి పదం (Synonyms) మరియు (Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సలహా.

కాబట్టి నేటి పదం “Patience” (Synonyms) మరియు (Antonyms) తెలుసుకుందాం.

Synonyms of Patience in English | తెలుగులో పేషన్స్ అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

forbearance
tolerance
fortitude
stoicism
sufferance
calmness
endurance
composure
serenity
restraint
self-restraint
tranquillity

మిత్రులారా, పర్యాయపదాల(Synonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని పర్యాయపద(Synonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు పర్యాయపద (Synonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి పర్యాయపదాలను(Synonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Antonyms of Patience in English | తెలుగులో పేషన్స్ యొక్క వ్యతిరేక పదాలు

 • Impatience

మిత్రులారా, వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు వ్యతిరేకపదము (Antonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Example Sentences of Patience In Telugu | తెలుగులో పేషన్స్ యొక్క ఉదాహరణ వాక్యాలు

English SentencesTelugu Sentences
Patience is the plaster of all sores.సహనం అన్ని గాయాలకు ప్లాస్టర్, సహనం ఎల్లప్పుడూ మీ తోటలో పెరగనివ్వండి.
Let patience grow in your garden always.మీ తోటలో సహనం ఎల్లప్పుడూ వర్ధిల్లనివ్వండి.
Patience is the best remedyసహనం ఉత్తమ పరిష్కారం
In prosperity caution, in adversity patience.శ్రేయస్సులో జాగ్రత్త, కష్టాలలో సహనం. బ్రైడ్ యొక్క తెలుగు అర్ధం
Patience is bitter, but its fruit is sweet.సహనం యొక్క ఫలం మధురమైనది.
Patience is the key to success.సహనం విజయానికి కీలకం.
He has the patience to wait till gets the new job.కొత్త ఉద్యోగం వచ్చేదాకా ఓపిక పట్టాడు.
In today’s busy world almost everyone loses their patience sometimes.నేటి బిజీ ప్రపంచంలో, దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ కొన్నిసార్లు తమ చల్లదనాన్ని కోల్పోతారు.
Patience is essential to our daily life.మన రోజువారీ జీవితంలో సహనం చాలా అవసరం.
Patience is the virtue that handles tough times easily.ఓర్పు అనేది క్లిష్ట సమయాలను సులభంగా నిర్వహించే గుణం.
Patience gives you time to prepare yourself for tough times.సహనం మీకు కష్ట సమయాలకు సిద్ధం కావడానికి సమయం ఇస్తుంది.
Patience can be developed through all manner of spiritual practices.అన్ని రకాల సాధనల ద్వారా సహనాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు.
I need the patience to watch this lengthy movie.ఈ సుదీర్ఘ సినిమా చూడాలంటే ఓపిక కావాలి.
Patience is a very powerful weapon for fought with negatives.ప్రతికూలతతో పోరాడటానికి సహనం చాలా శక్తివంతమైన ఆయుధం.
Show some patience you are in hospital.కాస్త ఓపిక పట్టండి, మీరు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు.
Nature, time, and patience are the three great physicians.ప్రకృతి, సమయం మరియు సహనం ఈ ముగ్గురు గొప్ప వైద్యులు.
Patience and application will carry us through.సహనం మరియు దరఖాస్తు మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాయి.
Patience, time, and money overcome everything.ఓపిక, సమయం మరియు డబ్బు ప్రతిదీ దూరంగా చేస్తుంది.
Patience is a flower that grows not in every one’s garden.ఓర్పు అనేది అందరి తోటలో రాలని పువ్వు.
He that can have patience, can have what he will.ఓపిక ఉన్నవాడు కోరుకున్నది పొందగలడు.
Fortune often rewards with interest those that have the patience to wait for her.దాని కోసం వేచి ఉండే ఓపిక ఉన్నవారికి విధి తరచుగా ఆసక్తితో బహుమతి ఇస్తుంది.
Patience is a virtueసహనం ఒక సుగుణం
She bore witness to his patience and diligence.అతను వారి సహనానికి మరియు శ్రద్ధకు సాక్ష్యమిచ్చాడు.
They thanked him for showing so much patience.ఇంత ఓపిక చూపినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
He doesn’t have the patience to wait.అతనికి ఎదురుచూసే ఓపిక లేదు.

మిత్రులారా, ఉదాహరణలు(Examples) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

పరీక్షలో చాలాసార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒక పదానికి అర్థం(Meaning), దాని పర్యాయపదాలు(Synonyms) మరియు దాని వ్యతిరేక పదాల(Antonyms) గురించి అడుగుతారు, కానీ దానితో పాటు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు(Examples) ఇవ్వమని కూడా అడుగుతారు.

తెలుగులో, మీరు ఏదైనా పదాన్ని చాలా సులభంగా ఉదాహరణగా చేయవచ్చు మరియు అలా చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఆంగ్లంలో ఇది జరగదు మరియు ఇందులో మీరు ఉదాహరణలను (Examples) గుర్తుంచుకోవాలి.

కాబట్టి మీరు ప్రతి పదం యొక్క ఉదాహరణలను గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Verdict

ఈ వ్యాసంలో, మీరు (Patience Meaning In Telugu) గురించి, అలాగే పేషన్స్ మరియు యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం గురించి చదివారు its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Patience.

ఈ కథనం (Meaning Of Patience In Telugu) గురించి దాని వినియోగాన్ని వివరించడానికి ఉదాహరణ వాక్యాలతో ఉపయోగకరమైన వివరణను అందిస్తుంది.

మీకు ఈ కథనం ఉపయోగకరంగా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

మీకు ఈ కథనం (Patience Meaning In Telugu) ఉపయోగకరంగా ఉంటే, దాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

ధన్యవాదాలు. నేర్చుకుంటూ ఉండండి!

Frequently Asked Questions

What is the meaning of Patience in Telugu?

The meaning of Patience in Telugu is సహనం.

What are the synonyms of Patience?

The synonyms of Patience are: forbearance, tolerance, fortitude, etc.

What is the antonyms of Patience?

The antonym of Patience is: Impatience.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:

Crush Meaning In TeluguIntrovert Meaning In Telugu
Loyal Meaning In TeluguPossessive Meaning In Telugu
Regret Meaning In TeluguAnnoying Meaning In Telugu
Attitude Meaning In TeluguConcern Meaning In Telugu
Nephew Meaning In TeluguObsessed Meaning In Telugu
What Meaning In TeluguCousin Meaning In Telugu
Deserve Meaning In TeluguProsperity Meaning In Telugu
Provoke Meaning In TeluguProvoking Meaning In Telugu
Siblings Meaning In TeluguSpouse Meaning In Telugu
Vibes Meaning In TeluguWeird Meaning In Telugu
What About You Meaning In TeluguArrogant Meaning In Telugu
Beast Meaning In TeluguBestie Meaning In Telugu
Bride Meaning In TeluguCredit Meaning In Telugu
Debit Meaning In TeluguFlirt Meaning In Telugu
Niece Meaning In Telugu

Leave a Comment

You cannot copy content of this page