Fatigue Meaning In Telugu । తెలుగులో ఫెటీగ్ అర్థం ఏమిటి?

Fatigue Meaning In Telugu: మిత్రులారా, ఈ రోజు మనం ఈ “ఆర్టికల్” ద్వారా ఒక ఆంగ్ల పదం (Fatigue) యొక్క తెలుగు అర్థాన్ని తెలియజేస్తాము.

మేము మీకు ఈ (Word) యొక్క అర్థాన్ని మాత్రమే చెప్పకుండా, ఈ పదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాము మరియు దీనితో పాటు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలియజేస్తాము.

మీరు ఈ కథనాన్ని ఇష్టపడతారని మరియు (Meaning Of Fatigue In Telugu) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

Fatigue Meaning in Telugu | ఫెటీగ్ తెలుగు అర్ధం

తెలుగులో ఫెటీగ్ అనే పదానికి అర్థం (Fatigue Meaning in Telugu) ఉంది: అలసట

Pronunciation Of Fatigue | ఫెటీగ్ యొక్క ఉచ్చారణ

Pronunciation of ‘Fatigue’ In Telugu: (ఫెటీగ్)

Other Telugu Meaning Of Fatigue | ఫెటీగ్ యొక్క ఇతర తెలుగు అర్థం

Noun

  • అలసట
  • అలుపు
  • ఆయాసము
  • గాసి
  • శ్రమ
  • బడలిక

Verb

  1. ఆయాసపెట్టుట
  2. అలసిపోవు

Synonyms & Antonyms of Fatigue In Telugu

విద్యార్థుల అధ్యయన జీవితంలో ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మరియు అది వారి (Weak Vocabulary) లేదా వారి పేలవమైన పదజాలం. దీంతో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

పరీక్షల్లో చాలా సార్లు మీరు ఈ పదానికి (Synonyms) లేదా (Antonyms) పేరు పెట్టమని అడిగారు మరియు మీ వద్ద సమాధానం లేనందున మీరు మీ మార్కులను కోల్పోతారు.

అందుకే మీరు ప్రతి పదం (Synonyms) మరియు (Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సలహా.

కాబట్టి నేటి పదం “Fatigue” (Synonyms) మరియు (Antonyms) తెలుసుకుందాం.

Synonyms of Fatigue in English | తెలుగులో ఫెటీగ్ అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

tiredness
exhaustion
drowsiness
debility
lethargy
weariness
fatigue
enervation
tire
exhaust
overtire
wear out
drain
jade
prostrate
enervate

మిత్రులారా, పర్యాయపదాల(Synonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని పర్యాయపద(Synonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు పర్యాయపద (Synonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి పర్యాయపదాలను(Synonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Antonyms of Fatigue in English | తెలుగులో ఫెటీగ్ యొక్క వ్యతిరేక పదాలు

energy
refresh
vigour
invigorate

మిత్రులారా, వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు వ్యతిరేకపదము (Antonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Example Sentences of Fatigue In Telugu | తెలుగులో ఫెటీగ్ యొక్క ఉదాహరణ వాక్యాలు

English SentencesTelugu Sentences
The whole day’s extremely hard work showing fatigue symptoms in him.రోజంతా చాలా కష్టపడి అతనిలో అలసట లక్షణాలను చూపిస్తున్నాడు.
After driving the car at a far distance, the driver felt little fatigue.కారును చాలా దూరం నడిపిన తరువాత, డ్రైవర్‌కు కొద్దిగా అలసట అనిపించింది.
He decided not to play the next match because of muscle fatigue.కండరాల అలసట కారణంగా తదుపరి మ్యాచ్ ఆడకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు.
The cancer patient felt fatigued is a side effect of medication.క్యాన్సర్ రోగి అలసటగా భావించాడు, ఇది మందుల యొక్క దుష్ప్రభావం. ఆంక్సిఏటీ
I am so fatigued after the long journey, I need rest.సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత నేను చాలా అలసిపోయాను, నాకు విశ్రాంతి అవసరం.
It is a fatigue duty specially for inexperienced employees.ఇది ప్రత్యేకంగా అనుభవం లేని ఉద్యోగులకు అలసట విధి.
The needy people continuously asking for help can cause compassion fatigue.అవసరమైన వ్యక్తులు నిరంతరం సహాయం కోసం అడగడం కరుణ అలసటను కలిగిస్తుంది.
Battle fatigue is the mental stress of fighting in a war.యుద్ధ అలసట అనేది యుద్ధంలో పోరాడే మానసిక ఒత్తిడి.
The fatigue which lasts for at least six months period is called chronic fatigue in medical science.కనీసం ఆరు నెలల పాటు ఉండే అలసటను వైద్య శాస్త్రంలో క్రానిక్ ఫెటీగ్ అంటారు.
Overactivity of the brain beyond its capacity causes mental fatigue.మెదడు దాని సామర్థ్యానికి మించి అతిగా చురుగ్గా పనిచేయడం వల్ల మానసిక అలసట వస్తుంది.
Temporary loss of the elastic behavior of the body is called elastic fatigue.శరీరం యొక్క సాగే ప్రవర్తన యొక్క తాత్కాలిక నష్టాన్ని సాగే అలసట అంటారు.
Nowadays Anti-fatigue lenses are designs to relieve eye strain.ఈ రోజుల్లో యాంటీ ఫెటీగ్ లెన్స్‌లు కంటి ఒత్తిడిని తగ్గించే డిజైన్‌లు.
Usually, railway train accidents happen because of metal fatigue.సాధారణంగా, రైల్వే రైలు ప్రమాదాలు మెటల్ అలసట కారణంగా జరుగుతాయి.
The fracture which occurs as a result of the excessive load is called a fatigue fracture.అధిక భారం కారణంగా ఏర్పడే పగుళ్లను ఫెటీగ్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు.
I have got over my weakness and fatigue.నేను నా బలహీనత మరియు అలసటను అధిగమించాను.

మిత్రులారా, ఉదాహరణలు(Examples) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

పరీక్షలో చాలాసార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒక పదానికి అర్థం(Meaning), దాని పర్యాయపదాలు(Synonyms) మరియు దాని వ్యతిరేక పదాల(Antonyms) గురించి అడుగుతారు, కానీ దానితో పాటు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు(Examples) ఇవ్వమని కూడా అడుగుతారు.

తెలుగులో, మీరు ఏదైనా పదాన్ని చాలా సులభంగా ఉదాహరణగా చేయవచ్చు మరియు అలా చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఆంగ్లంలో ఇది జరగదు మరియు ఇందులో మీరు ఉదాహరణలను (Examples) గుర్తుంచుకోవాలి.

కాబట్టి మీరు ప్రతి పదం యొక్క ఉదాహరణలను గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Verdict

ఈ వ్యాసంలో, మీరు (Fatigue Meaning In Telugu) గురించి, అలాగే ఫెటీగ్ మరియు యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం గురించి చదివారు its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Fatigue.

ఈ కథనం (Meaning Of Fatigue In Telugu) గురించి దాని వినియోగాన్ని వివరించడానికి ఉదాహరణ వాక్యాలతో ఉపయోగకరమైన వివరణను అందిస్తుంది.

మీకు ఈ కథనం ఉపయోగకరంగా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

మీకు ఈ కథనం (Fatigue Meaning In Telugu) ఉపయోగకరంగా ఉంటే, దాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

ధన్యవాదాలు. నేర్చుకుంటూ ఉండండి!

Frequently Asked Questions

What is the meaning of Fatigue in Telugu?

The meaning of Fatigue in Telugu is అలసట.

What are the synonyms of Fatigue?

The synonyms of Fatigue are: tiredness, exhaustion, drowsiness, etc.

What are the antonyms of Fatigue?

The Antonyms of Fatigue are: energy, refresh, vigour, etc.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:

Crush Meaning In TeluguIntrovert Meaning In Telugu
Loyal Meaning In TeluguPossessive Meaning In Telugu
Regret Meaning In TeluguAnnoying Meaning In Telugu
Attitude Meaning In TeluguConcern Meaning In Telugu
Nephew Meaning In TeluguObsessed Meaning In Telugu
What Meaning In TeluguCousin Meaning In Telugu
Deserve Meaning In TeluguProsperity Meaning In Telugu
Provoke Meaning In TeluguProvoking Meaning In Telugu
Siblings Meaning In TeluguSpouse Meaning In Telugu
Vibes Meaning In TeluguWeird Meaning In Telugu
What About You Meaning In TeluguArrogant Meaning In Telugu
Beast Meaning In TeluguBestie Meaning In Telugu
Bride Meaning In TeluguCredit Meaning In Telugu
Debit Meaning In TeluguFlirt Meaning In Telugu
Niece Meaning In TeluguPatience Meaning In Telugu
Pursuing Meaning In TeluguSarcastic Meaning In Telugu
Unique Meaning In TeluguVirtual Meaning In Telugu
Abundant Meaning In TeluguAdmire Meaning In Telugu
Adorable Meaning In TeluguAnxiety Meaning In Telugu
Conflict Meaning In TeluguCuddle Meaning In Telugu
Desire Meaning In TeluguDetermination Meaning In Telugu

Leave a Comment

You cannot copy content of this page