Abandoned Meaning In Telugu। తెలుగులో ఆబందొనెద్ అర్థం ఏమిటి?

Abandoned Meaning In Telugu: మిత్రులారా, ఈ రోజు మనం ఈ “ఆర్టికల్” ద్వారా ఒక ఆంగ్ల పదం (Abandoned) యొక్క తెలుగు అర్థాన్ని తెలియజేస్తాము.

మేము మీకు ఈ (Word) యొక్క అర్థాన్ని మాత్రమే చెప్పకుండా, ఈ పదానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాము మరియు దీనితో పాటు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలియజేస్తాము.

మీరు ఈ కథనాన్ని ఇష్టపడతారని మరియు (Meaning Of Abandoned In Telugu) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

Abandoned Meaning in Telugu | ఆబందొనెద్ తెలుగు అర్ధం

తెలుగులో ఆబందొనెద్ అనే పదానికి అర్థం (Abandoned Meaning in Telugu) ఉంది: విడిచిపెట్టారు

Pronunciation Of Abandoned | ఆబందొనెద్ యొక్క ఉచ్చారణ

Pronunciation of ‘Abandoned’ In Telugu: (ఆబందండ్)

Other Telugu Meaning Of Abandoned | ఆబందొనెద్ యొక్క ఇతర తెలుగు అర్థం

  • త్యజించబడ్డ
  • వదిలేసిన
  • ఆబందండ్
  • వర్జించిన
  • విడవబడ్డ

Synonyms & Antonyms of Abandoned In Telugu

విద్యార్థుల అధ్యయన జీవితంలో ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మరియు అది వారి (Weak Vocabulary) లేదా వారి పేలవమైన పదజాలం. దీంతో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.

పరీక్షల్లో చాలా సార్లు మీరు ఈ పదానికి (Synonyms) లేదా (Antonyms) పేరు పెట్టమని అడిగారు మరియు మీ వద్ద సమాధానం లేనందున మీరు మీ మార్కులను కోల్పోతారు.

అందుకే మీరు ప్రతి పదం (Synonyms) మరియు (Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సలహా.

కాబట్టి నేటి పదం “Abandoned” (Synonyms) మరియు (Antonyms) తెలుసుకుందాం.

Synonyms of Abandoned in English | తెలుగులో ఆబందొనెద్ అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

stranded
deserted
rejected
neglected
ditched
forsaken
dumped
uninhabited
unbridled
reckless
impetuous
unruly
unrestrained

మిత్రులారా, పర్యాయపదాల(Synonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని పర్యాయపద(Synonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు పర్యాయపద (Synonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి పర్యాయపదాలను(Synonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Antonyms of Abandoned in English | తెలుగులో ఆబందొనెద్ యొక్క వ్యతిరేక పదాలు

maintain
inhabited
retain
cherish
continue

మిత్రులారా, వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

మా పాఠశాల రోజుల్లో, ఏదైనా తెలుగు పదానికి పర్యాయపదాల గురించి అడిగినప్పుడు, మేము దాని వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) పదాన్ని సులభంగా గుర్తించగలము మరియు అలా చేసేటప్పుడు మేము ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు.

కానీ ఇది ఆంగ్లంలో జరగదు మరియు ఇందులో మీరు వ్యతిరేకపదము (Antonym) అనే పదాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

అందువల్ల, మీరు ప్రతి పదానికి వ్యతిరేక పదాలు(Antonyms) గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Example Sentences of Abandoned In Telugu | తెలుగులో ఆబందొనెద్ యొక్క ఉదాహరణ వాక్యాలు

English SentencesTelugu Sentences
Nobody knows about his parents, he is an abandoned boy.అతని తల్లిదండ్రుల గురించి ఎవరికీ తెలియదు, అతను వదిలివేయబడిన అబ్బాయి.
This dog is in bad condition because it is abandoned by its owner.ఈ కుక్క పరిస్థితి విషమంగా ఉంది, ఎందుకంటే దాని యజమాని దానిని విడిచిపెట్టాడు.
The men were trying to retrieve weapons left when the army abandoned the island.సైన్యం ద్వీపం నుండి బయలుదేరినప్పుడు వారు మిగిలిన ఆయుధాలను తిరిగి పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
Each other just have the tacit understanding, but you let go chose abandoned.ఒకరినొకరు నిశ్శబ్దంగా అర్థం చేసుకుంటారు, కానీ మీరు వదులుకున్నారు. వల్నరబుల్
The project had to be abandoned due to a lack of government funding.ప్రభుత్వ నిధుల కొరతతో ప్రాజెక్టును వదిలేయాల్సి వచ్చింది.
Mr Warnock resigned as the company abandoned a plan to recapitalize. కంపెనీ రీక్యాపిటలైజ్ చేసే ప్రణాళికలను విరమించుకోవడంతో Mr Warnock రాజీనామా చేశారు.
I have long since abandoned the notion that higher education is essential to either success or happiness.విజయం లేదా సంతోషం కోసం ఉన్నత విద్య అవసరమనే భావనను నేను చాలా కాలంగా విస్మరిస్తున్నాను.
In 1628 he was in alliance with Spain in the war against France; the French invaded the duchy, which, being abandoned by Spain, was overrun by their armies.1628లో అతను ఫ్రాన్స్‌కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన యుద్ధంలో స్పెయిన్‌తో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు; 
ఫ్రెంచ్ వారు స్పెయిన్ చేత విడిచిపెట్టబడిన డచీని ఆక్రమించారు, వారి దళాలచే స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Somewhere in that region he desired to make a permanent settlement, but he was abandoned by most of his followers and gave up his attempt in 1561.ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కడో అతను శాశ్వతంగా స్థిరపడాలని అనుకున్నాడు, కాని అతని అనుచరులు చాలా మంది అతన్ని విడిచిపెట్టి 1561లో తమ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నారు.
In Bengal measurements were already abandoned by 1897, when the finger print system was adopted throughout British India.1897 నాటికి బెంగాల్‌లో కొలత విరమించబడింది, బ్రిటిష్ ఇండియా అంతటా వేలిముద్ర విధానాన్ని అవలంబించారు.
It was introduced by Sir John Barton at the Royal Mint in 1816 and was abandoned there in 1905.ఇది 1816లో రాయల్ మింట్‌కు సర్ జాన్ బార్టన్ ద్వారా పరిచయం చేయబడింది మరియు 1905లో వదిలివేయబడింది.
He soon abandoned law for theology; took his degree in 1726, and began to give free lectures on theology.అతను వెంటనే ధర్మశాస్త్రానికి చట్టాన్ని విడిచిపెట్టాడు; 
అతను 1726లో డిగ్రీ తీసుకున్నాడు మరియు వేదాంతశాస్త్రంపై ఉచిత ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు.
Carmen abandoned the garden and followed him into the house.కార్మెన్ తోట నుండి బయలుదేరి ఆమెను అనుసరించి ఇంట్లోకి వెళ్లాడు.
The match was abandoned without start because of rain.వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ ప్రారంభం కాకుండానే రద్దయింది.
He used to live a reckless and abandoned life so his parents stay away from him.అతను నిర్లక్ష్యంగా మరియు పనికిరాని జీవితాన్ని గడిపాడు కాబట్టి అతని తల్లిదండ్రులు అతనికి దూరంగా ఉండేవారు.

మిత్రులారా, ఉదాహరణలు(Examples) గురించి మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.

పరీక్షలో చాలాసార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒక పదానికి అర్థం(Meaning), దాని పర్యాయపదాలు(Synonyms) మరియు దాని వ్యతిరేక పదాల(Antonyms) గురించి అడుగుతారు, కానీ దానితో పాటు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు(Examples) ఇవ్వమని కూడా అడుగుతారు.

తెలుగులో, మీరు ఏదైనా పదాన్ని చాలా సులభంగా ఉదాహరణగా చేయవచ్చు మరియు అలా చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ ఆంగ్లంలో ఇది జరగదు మరియు ఇందులో మీరు ఉదాహరణలను (Examples) గుర్తుంచుకోవాలి.

కాబట్టి మీరు ప్రతి పదం యొక్క ఉదాహరణలను గుర్తుంచుకోవాలని నా సూచన.

Verdict

ఈ వ్యాసంలో, మీరు (Abandoned Meaning In Telugu) గురించి, అలాగే ఆబందొనెద్ మరియు యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం గురించి చదివారు its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Abandoned.

ఈ కథనం (Meaning Of Abandoned In Telugu) గురించి దాని వినియోగాన్ని వివరించడానికి ఉదాహరణ వాక్యాలతో ఉపయోగకరమైన వివరణను అందిస్తుంది.

మీకు ఈ కథనం ఉపయోగకరంగా ఉంటే, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

మీకు ఈ కథనం (Abandoned Meaning In Telugu) ఉపయోగకరంగా ఉంటే, దాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి, తద్వారా ఇతరులు కూడా ఈ కథనం నుండి ప్రయోజనం పొందగలరు.

ధన్యవాదాలు. నేర్చుకుంటూ ఉండండి!

Frequently Asked Questions

What are the synonyms of Abandoned?

The synonyms of Abandoned are: stranded, deserted, rejected, etc.

What are the antonyms of Abandoned?

The Antonyms of Abandoned are: maintain, inhabited, retain, etc.

మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు:

Crush Meaning In TeluguIntrovert Meaning In Telugu
Loyal Meaning In TeluguPossessive Meaning In Telugu
Regret Meaning In TeluguAnnoying Meaning In Telugu
Attitude Meaning In TeluguConcern Meaning In Telugu
Nephew Meaning In TeluguObsessed Meaning In Telugu
What Meaning In TeluguCousin Meaning In Telugu
Deserve Meaning In TeluguProsperity Meaning In Telugu
Provoke Meaning In TeluguProvoking Meaning In Telugu
Siblings Meaning In TeluguSpouse Meaning In Telugu
Vibes Meaning In TeluguWeird Meaning In Telugu
What About You Meaning In TeluguArrogant Meaning In Telugu
Beast Meaning In TeluguBestie Meaning In Telugu
Bride Meaning In TeluguCredit Meaning In Telugu
Debit Meaning In TeluguFlirt Meaning In Telugu
Niece Meaning In TeluguPatience Meaning In Telugu
Pursuing Meaning In TeluguSarcastic Meaning In Telugu
Unique Meaning In TeluguVirtual Meaning In Telugu
Abundant Meaning In TeluguAdmire Meaning In Telugu
Adorable Meaning In TeluguAnxiety Meaning In Telugu
Conflict Meaning In TeluguCuddle Meaning In Telugu
Desire Meaning In TeluguDetermination Meaning In Telugu
Fatigue Meaning In TeluguHas Meaning In Telugu
Heal Meaning In TeluguHi Meaning In Telugu
Ignore Meaning In TeluguIntegrity Meaning In Telugu
Lying Meaning In TeluguNope Meaning In Telugu
Perception Meaning In TeluguPersistent Meaning In Telugu
Privilege Meaning In TeluguTentative Meaning In Telugu
To Meaning In TeluguTolerate Meaning In Telugu
Vulnerable Meaning In TeluguWho Meaning In Telugu

Leave a Comment

You cannot copy content of this page